French IT student from the internets.

Aylığımın ilk gönderisine hoş geldiniz.

Hayatımda hiç günlük yazmadım. Aylığı… onu hiç yazmadım. İçerisinde neler anlatılır, neler söylenir, genellikle sadece dizilerde veya filmlerde görürüz.

Uzun bir aradan sonra, kişisel yönlere daha odaklı olan bu hikayenin devamını paylaşmak istedim. Ve evet, bu son.

📰 GÜNCELLEME — 14 Eylül 2020

⛔️ Kopyalanmış formların doğrulanması alındı

Birçok bot geliştiricisi, internet üzerinde veya arkadaş/yakınlarından buldukları sorularla kopyala-yapıştır şeklinde veya alıntılama yaparak form cevaplarını doldurmuş gibi görünüyor.

Eray C.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store