Beş yıllık ve son Discord hikayem…

Uzun bir aradan sonra, kişisel yönlere daha odaklı olan bu hikayenin devamını paylaşmak istedim. Ve evet, bu son.

Özet — Bu hikayede neler anlatılıyor?

1 — 📚 Sosyal yalnızlık, Discord’un etkileri

2 — 🚧 Projelerim, gidişat ve durumlar

3 — 📊 İstatistikler, beş yılın tablosu

4 — ❤️ Aşk hikayesi, kendimi kandırmışım

📚 Sosyal yalnızlık: Discord’un etkileri

📆 Geçtiğimiz yıla kadar, bu böyleydi.

Yalnızlık: kendi kurguladığınız bir boyut içerisinde yaşamak gibi.

🚧 Fransa’da olan kısıtlamalar

💻 Kısıtlamayı beraberinde getiren bağımlılık

🎭 Sıkıntıların başlangıcı

🚧 Projelerim, gidişat ve durumlar

✔️ Discord Templates — Temp.gg

  • Projeye zamanımı ayıramıyorum. Destek sunucusunda sizlerle paylaştığım üzere, bir çok planladığım yenilik, düzeltmeler aşırı yavaş bir ilerleme kaydediyor, veya askıya alındı… #TemplateV2
  • Projeden kazanç sağlamıyoruz. Projenin kuruluş sebebi hiçbir zaman kazanca bağlı olmadı. Fakat böyle hızlı büyüyen bir hizmeti ayakta tutmak inanın ki bir yerden sonra zor. Daha büyük sunucu, yeniden yazılması gereken altyapı gibi. Bunların hepsi zaman ve para gerektiriyor.
  • Projenin kendi konsepti içerisinde kapalı kalması. Hizmet şu an ki haliyle kullanıcıların çoğunlukla sunucu ve topluluk kurmalarını kolaylaştırsa da, en büyük endişelerimden bir tanesi, bu hizmetin aynı konsept üzerinde takılı kalıp, zamanla kendini geliştirememesi. Kullanıcılarımızı projeye farklı bir adım attırabilecek öneri ve geri dönüşleri yapmaya davet ediyoruz.

✔️ Discord Bot List — Top.gg

❌ Kapanan projeler, geri dönecekler mi?

✨ Yeni proje, planlanmış herhangi bir şey?

📊 İstatistikler, beş yılın tablosu

  • Tüm attığınız mesajlar (sunucu + özel mesajlar)
  • Aktifliğiniz (en aktif olduğunuz saatler)
  • Harcadığınız para (Discord içerisinde, Nitro gibi)
  • Bildirimleriniz (toplam aldığınız ve üstüne tıkladıklarınız)

👀 Genel aktivite ve önizleme

⌛️ Aktiflik saatleri

💬 En çok sohbet ettiğim kullanıcılar

❤️ Aşk hikayesi, kendimi kandırmışım

— Eray C.

--

--

French IT student from the internets.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store