Sign in

French IT student from the internets.

Aylığımın ilk gönderisine hoş geldiniz.

📚 Sevgili aylık… Bu yazıda neler anlatılıyor?

  • Ubisoft ile destansı iş görüşmesi
  • Çifte vatandaşlığımın ilk derdi, Türkiye’de askerlik
  • Ehliyet sınavına hazırlık, kimse sokağa çıkmasın…


Uzun bir aradan sonra, kişisel yönlere daha odaklı olan bu hikayenin devamını paylaşmak istedim. Ve evet, bu son.📰 GÜNCELLEME — 14 Eylül 2020

⛔️ Kopyalanmış formların doğrulanması alındı

📰 GÜNCELLEME — 19 Ağustos 2020

⛔️ Rozet atanması kaldırıldı

Eray C.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store